Czym właściwie jest rozwód?

Rozwód jest to zakończenie związku małżeńskiego na drodze sądowej. Jest to skutek trwałego i nieodwracalnego rozkładu pożycia pomiędzy współmałżonkami.

Gdzie składamy pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy winniśmy składać w sądzie okręgowym, właściwym dla ostatniego wspólnego dla małżonków miejsca zamieszkania, jeżeli przynajmniej jedno z nich nadal w nim przebywa. W sytuacji, gdy żadna ze stron już nie mieszka w tym okręgu, wówczas sprawę kieruje się do sądu okręgowego osoby pozwanej. Jeżeli natomiast nie jest nam znane miejsce osoby pozwanej- sprawę kieruje się do sądu okręgowego osoby, która wystąpiła z pozwem.

Ile kosztuje rozwód? 

Wraz z pozwem rozwodowym powinniśmy w sądzie uiścić opłatę w wysokości 600 złotych. Dalsze koszty uzależnione są od toku sprawy. Jeżeli sąd orzeknie o rozwodzie w porozumieniu obydwu stron i bez orzekania o winie żadnej z nich, zwracana jest połowa początkowej wpłaty a więc- 300 złotych. W sytuacji, gdy małżonkowie żądają również podziału majątku skutkuje to dodatkową opłatą, wynoszącą 300 złotych, gdy podział ten nastąpi zgodnie i nawet 1000 złotych, gdy podział majątku wiąże się ze sporami stron. Ewentualny wniosek jednej ze stron o eksmisję byłego małżonka z mieszkania wynosi 200 złotych.

Do kosztów sprawy sądowej należy również doliczyć opłaty pomocy prawnej adwokata lub radcy prawnego. Za udział radcy prawnego lub adwokata w sprawie rozwodowej trzeba zapłacić od ok. 1.500 zł (najprostsze sprawy bez orzekania o winie, bez wspólnych dzieci stron), do ok. 3.000 zł – 6.000 zł przy sprawie bardziej skomplikowanej z orzekaniem o winie. Koszt zwyczajnych porad prawnych uzależniony jest od tego, jakich informacji chcielibyśmy się dowiedzieć i od stopnia skomplikowania sprawy. Często wynosi on jednak ok. 200 złotych za godzinę.

Jaka jest różnica między rozwodem a separacją?

Rozwód jest to trwały rozpad pożycia małżeńskiego. O separacji natomiast orzeka sąd w sytuacji, gdy istnieje jeszcze szansa na to, że małżonkowie dojdą do porozumienia i do siebie wrócą. Z tego właśnie powodu często separacja poprzedza faktyczny rozwód, dając tym samym szansę współmałżonkom na przemyślenie decyzji o rozstaniu. Separacja nie jest rozwiązaniem małżeństwa tak jak rozwód.

Źródłem informacji zawartych w artykule jest strona http://www.krp-ks.pl/.