Zarówno karta pływacka, jak i certyfikat instruktora pływania to częste cele stawiane sobie przez wielbicieli pływania. Obydwa uprawnienia dają atrakcyjne, choć różne, możliwości, a na wymogi ich otrzymania również składają się inne wytyczne i umiejętności. Każda z nich wymaga oczywiście zaawansowanego poziomu pływania i wcześniejszego przygotowania. Wszystko, co należy zrobić, aby zdobyć kartę pływacką, a także zostać instruktorem pływania jest opisane w poniższym artykule. 

Karta pływacka – egzamin i wymagania

Karta pływacka wydawana jest przez WOPR, czyli Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, więc aby zdobyć taką kartę, należy zgłosić się do najbliższej jednostki WOPR w okolicy z zamiarem przystąpienia do egzaminu. Do egzaminu może przystąpić każdy, po okazaniu dowodu osobistego. W przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Koszt egzaminu na kartę pływacką wynosi 25 złotych. 
Egzamin składa się z kilku zadań, sprawdzających umiejętności pływackie zdającego. Aby zdać egzamin, należy: przepłynąć 200 metrów dowolnym sposobem w wodzie stojącej, a w tym, co najmniej 50 metrów na plecach; przepłynąć dystans 5 metrów pod powierzchnią wody oraz wykonać skok z wysokości 0,7 metra. Aby odpowiednio przygotować się do wykonania wszystkich etapów egzaminu, warto skorzystać z zajęć udoskonalających zdolności pływackie. Takie zajęcia oferuje między innymi Szkoła Rekin, która pomaga szkolić się w pływaniu zarówno dzieciom, jak i dorosłym. 

Korzyści z posiadania karty pływackiej

Chociaż dzisiaj okazanie karty pływackiej nie jest już potrzebne w tak wielu sytuacjach, jak kiedyś z pewnością warto wyrobić kartę pływacką. Przyda się ona szczególnie osobom niepełnoletnim, które planują wypożyczenie łódki lub kajaka. Karta pływacka otwiera też drogę do innych, bardziej zaawansowanych egzaminów pływackich, takich jak na uprawnienia Młodszego Ratownika WOPR. 

Instruktor pływania – kto może nim zostać? 

Zdobycie certyfikatu instruktora pływania wymaga dużo pracy. Jest to spowodowane tym, że taki instruktor poza znakomitym opanowaniem sztuki pływania, musi posiadać także zdolności dydaktyczne, aby odpowiednio przekazać wiedzę uczniom. Osoba, która chce zostać instruktorem pływania musi spełnić kilka wymogów, które pozwolą na przystąpienie do kursu, a następnie egzaminu. Przede wszystkim należy mieć ukończony 18. rok życia i minimum średnie wykształcenie. Należy także posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. 

Kurs i egzamin na instruktora pływania 

Aby móc przystąpić do egzaminu, uprawniającego do pracy jako instruktor pływania, należy przejść przez kurs przygotowawczy. Z kursu zwolnieni są jedyni absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego. Po ukończeniu kursu przychodzi czas na egzamin, który potwierdza umiejętności pływackie i sprawdza wiedzę zdobytą podczas kursu. Pomyślnie zdany egzamin kończy się uzyskaniem certyfikatu i legitymacji instruktorskiej. Po okazaniu takiej legitymacji można liczyć na zatrudnienie w wielu klubach i pływalniach.

Koniecznie doczytaj: https://szkolarekin.pl/blog/jak-zostac-instruktorem-plywania-2